Dịch Vụ Seo Backlink Dhm Hnou Tài chính Quy trình ghi sổ kế toán như thế nào?

Quy trình ghi sổ kế toán như thế nào?Doanh nghiệp hoạt động cần có biện pháp quản lý tài chính phù hợp để tối ưu các chiến lược kinh doanh. Kế toán tài chính là công việc đóng vai trò quan trọng với các doanh nghiệp cần được thực hiện chính xác. Top phần mềm kế toán được sử dụng để hỗ trợ hoạt động kế toán tài chính mang lại hiệu quả.

Công cụ sổ kế toán truyền thống được sử dụng phổ biến để ghi chép, theo dõi tài chính doanh nghiệp, tính toán số liệu đầy đủ. Ghi sổ kế toán là công việc quan trọng, cần tuân thủ quy trình thực hiện. Kế toán viên mới đang tìm hiểu về quy trình ghi sổ kế toán, chia sẻ dưới đây sẽ hữu ích với các bước cơ bản nhưng đầy đủ.

Hiểu về quy định về ghi sổ kế toán

Sổ kế toán là loại sổ đặc biệt – công cụ ghi chép nghiệp vụ kế toán phát sinh, dựa trên chứng từ kế toán. Thiết kế sổ theo hệ thống logic, theo nghiệp vụ gắn liền chứng từ và ngày tháng đi kèm của chứng từ liên quan để theo dõi tình hình tài chính.

Nhà nước quy định về quy trình ghi sổ kế toán doanh nghiệp tại Thông tư 200/2014/TT-BTC. Trong đó, quá trình ghi sổ kế toán doanh nghiệp với các thao tác:

  • Mở sổ kế toán: Sổ kế toán được mở vào đầu kỳ kế toán năm hoặc ngày thành lập của công ty mới. Yêu cầu người đại diện pháp luật và kế toán trưởng phải ký tên mở sổ kế toán công ty. Đồng thời, có thể đóng sổ kế toán dạng quyển dạng dời hoặc dạng tờ rơi để lưu trữ. 
  • Ghi sổ kế toán: Dựa trên căn cứ chứng từ kế toán đã được kiểm tra ghi nhận. Thông tin ghi nhận phải đi kèm với chứng từ kế toán chứng minh.
  • Khóa sổ kế toán: cuối kỳ kế toán cần khóa sổ trước khi lập báo cáo tài chính, hoặc trong các trường hợp khác như: kiểm kê hoặc theo yêu cầu pháp luật.
  • Người ghi sổ kế toán cần ghi rõ thông tin, số chứng chỉ hành nghề và địa chỉ cung cấp chứng chỉ.

Các vấn đề về sửa chữa sổ kế toán cần tuân thủ quy định của luật kế toán, không được phép tự động chỉnh sửa, khi không nắm rõ phương pháp và các chuẩn mực kế toán.

Sổ kế toán với công cụ phần mềm hỗ trợ

Sổ kế toán giấy và quyền là công cụ để lưu trữ truyền thống, với những hạn chế riêng. Tuy nhiên đây là điều cần thiết mà doanh nghiệp cần thực hiện, tuân thủ quy định của pháp luật. Sử dụng phần mềm hỗ trợ sẽ giúp việc ghi chép sổ kế toán chính xác, hiệu quả hơn. Việc hạch toán tài chính dễ dàng hơn với các thao tác nhập liệu, tính toán số liệu, so sánh và xác minh chứng từ. 

Ứng dụng phần mềm kế toán tổng hợp tại MISA SME sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện nghiệp vụ kế toán tài chính nhanh chóng, chính xác. MISA SME cung cấp giải pháp phần mềm, được phát triển đầy đủ dựa trên các quy định về nghiệp vụ, ghi sổ kế toán doanh nghiệp.

Sổ kế toán là công cụ quan trọng để ghi chép mọi hoạt động kinh tế, giao dịch, chi trả của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Các loại sổ sẽ được hệ thống theo từng kỳ. Thực hiện ghi quỹ kế toán cần được thực hiện theo quy định, đúng nguyên tắc đảm bảo tính chính xác.

Sử dụng phần mềm kế toán với nhiều ưu điểm, giúp việc ghi chú tiện lợi hơn, tiết kiệm thời gian tra soát và tìm kiếm thông tin. Phần mềm kế toán tại https://sme.misa.vn/ được thiết kế tối ưu, thay thế các loại sổ truyền thống, hỗ trợ doanh nghiệp hạch toán tài chính hiệu quả.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.